Hakkımızda

ISCABO – Uluslararası Bilim, Kültür, Sanat ve İş Dünyası Örgütü

Hakkında – anlatacaklarımız ve yapacaklarımız amasız, fakatsız kısaca;

Değerler, Nota'mız

ISCABO, Birleşmiş Milletler sistemi içinde uluslararası Bilim, Kültür, Sanat ve İş Dünyası konusunda yönlendirici ve koordine edici otorite olma yolunda, BM'nin temel dürüstlük, profesyonellik ve çeşitliliğe saygı değerlerine bağlıdır.

ISCABO işgücünün değerleri ayrıca ISCABO Anayasasında yer alan insan hakları, evrensellik ve eşitlik ilkelerinin yanı sıra Örgütün etik standartlarını da yansıtmaktadır.

Bu değerler, ISCABO'nun tüm insanların mümkün olan en yüksek bilgi düzeyine eriştiği bir dünya vizyonundan ve ülke düzeyinde insanlar üzerinde ölçülebilir bir etki ile “bilim, kültür, sanat ve iş hayatını geliştirme, dünyayı güvende tutma ve canlı, cansız tüm savunmasız iş, oluş ve kişilere hizmet etme misyonumuzdan ilham almaktadır. Bireysel ve toplu olarak bu değerleri uygulamaya koymaya kararlıyız.

ISCABO Değerler Sözleşmesi:

Bilim, Kültür, Sanat ve İş hayatında mükemmelliğe kendini adamış uzmanlar ile başarıya ulaşıyoruz…

·         Değişen dünyaya cevap vermek için kendimizi sürekli geliştiriyor ve yenilikler yapıyoruz

·         Tüm rollerde ve uzmanlıklarda en yüksek profesyonellik standartlarını koruyoruz

·         Mevcut en iyi bilim, kanıt ve teknik uzmanlık bize rehberlik ediyor

Her zaman dünya ve insanlığa hizmet etmek için güvenilir olmak…

·         Dünyanın ve canlıların çıkarlarını ilk sıraya koyuyoruz

·         Eylemlerimiz ve önerilerimiz bağımsızdır

·         Kararlarımız adil, şeffaf ve zamanındadır

İş birliği ile çözümler üretebilen ortaklar

·         Ülkeler düzeyinde etkiyi güçlendirmek için iş birliği ile çözümler üretebilen ortaklarımızla kaliteli ilişkiler kurarız

·         Birlikte daha fazlasını başarmak için çeşitliliğin gücünü tanır ve değerlendiririz

·         Herkesle açık iletişim kurarız ve birbirimizden öğreniriz

Dürüstlük ve sözünde durmak

·         Herkesle dürüst ve iyi niyetle ilişki kurarız

·         Dünyaya verdiğimiz tavsiyeleri uygularız

·         Kendimizi ve başkalarını söz ve eylemlerden sorumlu tutarız

Toplumlarla ilgilenen insanlar

·         Herkesin hakkını cesaretle ve özveriyle savunuyoruz

·         Tüm insanlara şefkat gösteriyor ve tüm sürdürülebilir yaklaşımları teşvik ediyoruz

·         İnsanların kendilerini güvende, saygın, yetkilendirilmiş, adil muamele görmüş ve gerektiği gibi tanınmış hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz