Anayasamız

ISCABO, -Anayasası'nın önsözünde belirtilen ilkelere sıkı sıkıya bağlıdır.

 • Bilim, Kültür ve Sanatın bir uğraşı alanı değil, aynı zamanda bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir sahiplenici iyilik halidir.
   
 • Erişilebilir en yüksek ISO standardından yararlanmak, ırk, din, siyasi inanç, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın her insanın temel haklarından biridir.
   
 • Bilim, Kültür ve Sanat normlarında tüm toplumların eğitimi, barışı ve güvenliğinin sağlanması esastır, bu da bireylerin ve ülkelerin tam iş birliğine bağlıdır.
   
 • Bilim, Kültür ve Sanatın geliştirilmesi, elçilerinin korunmasında herhangi bir Ülkenin başarısı herkes için değerlidir.
   
 • Başta Bilim olmak üzere, Kültür ve Sanatın teşviki ve paydaşlarının kontrolünde farklı ülkelerdeki haksız ve eşitsiz gelişme, yaygın bir tehlikedir. 
 • Dikkat edilmelidir. Dengelenmelidir! ...
   
 • Çocukların eğitimi ve gelişimi temel öneme sahiptir; Değişen bir toplam çevrede uyumlu bir şekilde yaşama yeteneği, bu tür bir gelişme için esastır.
   
 • Bilimsel tıbbi, psikolojik ve felsefi ilgili bilgilerin faydalarının tüm insanlara yayılması, sağlıklı bir topluma tam olarak ulaşılması için esastır.
   
 • Hükümetlerin, halklarının geleceği için, ancak yeterli eğitimli, sağlıklı ve sosyal önlemlerin sağlanmasıyla yerine getirilebilecek bir sorumluluğu olmalıdır.
   
 • Halkın eğitimli, bilge görüşü ve aktif iş birliği, insanların geleceğinin inşasında ve iyileştirilmesinde son derece önemlidir.


ISCABO-toplantı-konuşma.pdf